Cổng thông tin điện tử Phường
Ngày 23 tháng 10 năm 2017
Điện thoại: (0227).1234569

Tin Tức - Sự Kiện
An toàn giao thông - Vấn đề rất được quan tâm hiện nay

Chiều ngày 14/9, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 10 tại hai huyện ven biển Tiền Hải và Thái Thụy.


đảng bộ
Quốc phòng an ninh
An toàn giao thông - Vấn đề rất được quan tâm hiện nay

Chiều ngày 14/9, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 10 tại hai huyện ven biển Tiền Hải và Thái Thụy.


banner
Đảng Bộ
An toàn giao thông - Vấn đề rất được quan tâm hiện nay

Chiều ngày 14/9, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 10 tại hai huyện ven biển Tiền Hải và Thái Thụy.


banner
Hội đồng nhân dân
An toàn giao thông - Vấn đề rất được quan tâm hiện nay

Chiều ngày 14/9, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 10 tại hai huyện ven biển Tiền Hải và Thái Thụy.